АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Няма страна в света, в която хората да не говорят английски език. Той е навсякъде около нас - в интернет, телевизията, в песните, които харесваме и филмите, които гледаме. Да учиш езика вече не е желание, а необходимост. Да не говориш езика означава ограничение, в което сами се затваряме. Времето, в което живеем и интернета, който ежедневно използваме ни дават възможности да контактуваме със света. А защо да не се възползваме? Не губете времето си и усъвършенствайте познанията си при нас.

LONDON 

Английксият език принадлежи към групата на западногерманските езици и възниква в Англия и югоизточна Шотландия през Англо-саксонската епоха. С разрастване на колониалното влияние на Великобритания от средата на 18 век и на Съединените щати през 20 век, той се разпространява в много части на света и се превръща във водещия език за общуване.. Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. За над 309 милиона души английският е роден език (данни от 2005). Хората, за които английският е втори език, са между 470 милиона и над милиард. Поради широката му употреба,  английският е смятан за "световен език", лингва франка на модерния свят. Той е официален език на Европейския съюз и ООН. 89% от учениците в Европейския съюз изучават английски като втори език. Проучване от 1997 г. показва, че  той е най-използвания език и в науката, 95% от научните статии са написани на английски. От средата на 20 век той се превръща в най-преподаваният език в световен мащаб. За това основно допринасят неговата гъвкавост по отношение на лексиката, сравнително простата граматика, широкото му медийно разпространение и силното влияние на Великобритания и САЩ в облста на икономиката, науката и културата. 

Така както английският през вековете е заел много думи от различни езици, така и английски заемки се срещат в множество езици днес. Най-често такива думи се появяват в сферата на технологиите и културата.
 
В сравнение с другите Индоевропейски езици в английската граматика има много по-малко окончания. Например за разлика от другите езици от Романската езикова група липсва род и съгласуване на прилагателните имена. Падежът, като изключим местоименията, също е почти изчезнал. Остатъци от окончания се виждат при множествено число на същ. имена, трето лице на глаголите в Present Simple и формите за минало време на правилните глаголи.
 
 7
Английската лексика е претърпяла значително развитие през вековете. Голяма част от думите имат немски произход, но има и много латински думи, които се считат за по-официално звучащи.Думите с германски произход се използват предимно в ежедневната реч.Английският приема с лекота технически термини във всекидневна употреба и често добавя нови думи и изрази. Пример за тоав е думата cookie (бисквитка — използвана и като термин в Интернет). Английският език има невероятно богат речник, но да се определи точен брой на думите е по-скоро въпрос на дефиниция, отколкото на изчисления. Второто издание на Оксфордския тълковен речник включва 600 000 дефиниции, като авторите твърдят, че той обхваща не само стандартния литературен и устен английски, дали сегашен, постоянен или архаичен, но и други технически дефиниции и голям брой диалектни и жаргонни думи.

Някои смятат, че всяка година в английския език навлизат около 25 000 думи.

За разлика от другите германски езици, в английския няма означение за различното звучене на дадени букви в думите (ударение), освен в заемки (като café).

В нашия курс на обучение навлизането в езика се осъществява постепенно както на граматическо, така и на лексикално ниво. Тематиката на уроците е изцяло съобразена със съвременния начин на живот и приложимостта на езика във всички сфери на общуването. Акцента е поставен върху модерната лексика придобила широка популярност чрез интернет общуването.