Бизнес английски

За да изучавате бизнес английски трябва да владеете езика на ниво В1 (Intermediate). Акцента при обучението на бизнес английски е надграждането на лексика специфична за тази сфера. Това налага познаването на граматиката на езика на нивото посочено по-горе. Поради тази причина преди да започнете обучение е желателно да положите тест, с който да установим дали имате необходимите граматически познания. Целта на обучението е да развие уменията Ви за комуникация в бизнес среда, като си служите свободно с необходимата за такива случаи лексика. Темите, върху които се работи по време на курса на обучение включват: бизнес кореспонденция, глобализация, реклама, бизнес срещи, комуникация, изнасяне на презентации, представяне на статистики, диаграми, тенденции и графики, преговори, разрешаване на бизнес проблеми, създаване на контакти и водене на кратки разговори с бизнес партньори.

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

20.1.2020

/пн,ср,пт/

-

-