A1 Elementary (New Headway) - I ниво английски език

Ако искате да започнете изучаването на английски език и не сте имали възможността да го направите до сега или сте учили, но не сте убедени, че това което знаете е сигурна база от познания, ниво А1 полага основите на езика и дава сигурността в общуването. Изберете дата и ни се обадете.  

Започващи курсове:

Ниво

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

А1

10.6.2020

/пн,ср,пт/

12.6.2020

/пн,ср,пт/

13.6.2020

/сб,нд/

 

Цена - 340 лв. Обучението включва 100 учебни часа (1 уч.час - 40 мин.). В цената са включени и учебните материали.

Получавате 10% отстъпка, ако се запишете и внесете цялата такса една седмица преди започването на курса!

Възможност за разсрочено плащане!

Системата развива четирите езикови умения - говорене, слушане, четене, писане. В нивото е застъпена лексика от около 2000 думи. Запознава с пет от най-употребяемите глаголни времена. Чрез тестове на всеки четири урока се проверява успеваемостта на курсиста. В края на нивото се полага финален тест след успешно представяне на който се издава сертификат. 

Нивото съдържа 12 урока, в които основните теми са: страни, семейство и роднини, храни и напитки, работен ден и професии, свободно време, любими сезони, интериор и обзавеждане, домовете по света, кино, обществени заведения, история и политика, празници, изобретения и изобретатели, човешките взаимоотношения от запознанство до сребърна сватба, покупки и магазини, особености на национални кухни, градски живот, градове с велика музикална история- Ливърпул, Виена, Ню Орлиънс, облекло, спорт, вечерни занимания, времето. 

2

Важните граматически елементи са:

 • глагола "съм" ("to be");
 • Сегашно просто време (Present Simple);
 • Сегашно продължително време (Present Continuous);
 • Минало просто време (Past Simple);
 • Минало продължително време (Past Continuous);
 • Сегашно перфектно просто време (Present Perfect Simple);
 • лични и притежателни местоимения;
 • степени за сравнение на прилагателните имена;
 • членуване на съществителните имена;
 • предлози за място и време;
 • наречия;
 • видове глаголи;
 • видове въпроси.

В нивото се работи върху умения за:

 • четене и правилно произношение;
 • слушане с разбиране на кратки разговори и информационни блокове;
 • умения за разказване на кратка информация за себе си и други хора;
 • умения за изразяване на лично мнение по различни теми (любимо време от годината, свободно време, любима кухня);
 • усвояване на писменни умения за типични ситуации ( картички, неофициално писмо до приятел, разказ за отпуската, официално писмо за кандидатстване за работа, писмо до хотел, благодарствено писмо, описание на хора и градове, разказ за минали събития);
 • създаване на умения за слушане и превод на песни
 • създаване на умения за водене на  разговор в типични ситуации (купуване на билети и пътуване, разговор с продавачи и в ресторант, телефонен разговор, обсъждане на планове за вечерта );
 • създаване на умения за слушане на по-продължителни разговори с цел разпознаване както на контекст, така и на отделни думи и фрази, свикване с различни интонации и акцент.