A2 Pre-Intermediate (New Headway) - II ниво английски език

В този курс се преговарят, затвърждават и разширяват основните лексикални и граматически структури от ниво А1. Лексиката се дообогатява с нови 2000 думи и се изучават още две от често използваните граматически времена, както и някои специфични граматически структури. Чрез тестове на всеки четири урока се проверява успеваемостта на курсиста. В края на нивото се полага финален тест след успешно представяне на който се издава сертификат. Изберете дата и ни се обадете да Ви запишем за предстоящия курс.

Започващи курсове:

Ниво

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

А2

10.6.2020

/пн,ср,пт/

12.6.2020

/пн,ср,пт/

13.6.2020

/сб,нд/

 

Цена - 360 лв. Обучението включва 100 учебни часа (1 у.час - 40 мин.). В цената са включени и учебните материали.

Получавате 10% отстъпка, ако се запишете и внесете цялата такса една седмица преди започването на курса!

Възможност за разсрочено плащане!

Системата развива четирите езикови умения - говорене, слушане, четене и писане. Нивото съдържа 12 урока, в които основните тема са: среща с непознат, съседите ни и как общуваме с тях, статии и новини от различни медии, заведения за хранене и диети, живот в чуждестранно семейство, живота на 20-годишните, живота в космополитен град, семейство и приятели, културни и фамилни традиции, родители и деца, английска класическа литература, интернет, семейни истории, на житейски кръстопът, чудесата на вселената.

5

Граматическите елементи в нивото са:

 • Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple 
 • have/ have got 
 • much/many; a few/a little; a lot/lots of
 • глаголни модели
 • форми за изразяване на бъдещи действия
 • степени за сравнение на прилагателни имена
 • Present Perfect Simple с for и since
 • модални глаголи- have to, should, must
 • Past Perfect Simple
 • страдателен залог
 • Present Perfect Continuous
 • условни изречения (First и Second Conditional)

В нивото се работи върху умения за:

 • четене и правилно произношение
 • слушане с разбиране на кратки разговори и информационни блокове
 • умения за разказване на кратка информация за себе си и други хора
 • умения за изразяване на лично мнение по различни теми (среща с непознат, професии, новини, диети, на кого приличам в семейството си, интернет)
 • усвояване на писменни умения за типични ситуации ( биография, официални и неофициални писма, рецензии за филми и книги, пощенски картички, имейли, моят роден град, за и против социалните мрежи, попълване на формуляри, водене на записки )
 • усвояване на навици за слушане и превод 
 • усвояване на навици за разговор в типични ситуации ( разговор за приятели, моите приоритети, преразказ на новини, разговор за семейството, опасни занимания, интернет и съвременни технологии, интервю )
 • усвояване на навици за слушане на по-продължителни разговори с цел разпознаване както на контекст, така и на отделни думи и фрази, свикване с различни интонации и акцент.