B1 Intermediate (New Headway) - III ниво английски език

Системата развива четирите езикови умения - говорене, слушане, четене и писане. Нивото затвърждава и разширява граматическите структури от предходните две нива, като дообогатява познанията с нови такива като: условно наклонение, различните приложения на модалните глаголи и др. Лексиката се надгражда с нови над 2000 думи и изрази. Чрез тестове на всеки три урока се проверява успеваемостта на курсиста. В края на нивото се полага финален тест, след успешно представяне на който се издава сертификат. Изберете дата и ни се обадете да Ви запишем за предстоящия курс.

Започващи курсове:

Ниво

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

В1

11.6.2020

/вт,чт/

 12.6.2020

/вт,чт/

14.6.2020

/сб.,нд./

 

Цена - 380 лв. Обучението включва 100 учебни часа (1 у.час - 40 мин.). В цената са включени и учебните материали.

Получавате 10% отстъпка, ако се запишете и внесете цялата такса една седмица преди започването на курса!

Възможност за разсрочено плащане!

B1 Intermediate започва с общ преговор на глаголните времена изучавани в предходните нива. А в следващите уроци се прави задълбочен преговор на сегашните времена (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple и Present Perfect Continuous), миналите времена (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) и начините за изразяване на бъдещи действия. 

311В това ниво се изучава още едно приложение на модалните глаголи и техните сродни такива. След обобщение на условно наклонение изучавано в предишното ниво, тук се взима неговият трети тип. В нивото е включена и непряка реч на съобщителни, въпросителни изречения и повелителни форми. Особено внимание се обръща на фразеологичните глаголи и идиоматичните изрази. 

Лексиката в това ниво е ориентирана към по-специфични форми на изразяване и познаване на речниковия запас на езика в дълбочина. Текстовете за четене са както в стилистиката на любопитни статии от ежедневната преса, така и статии с научен характер. Темите са: глобалната мания-футбол; опасни пътешествия от историята; престъпления; архитектура; Шерлок Холмс; хората, които промениха света; трагедиите на Шекспир; децата преди и сега; животът след 50 години; различни светове и др.

В упражненията за писане се доосъвършенстват уменията за писане на различни видове писма (официални и неофициални), биография, текстове по проблемни въпроси, описания на места и хора, изразяване на отношение и изтъкване на предимства и недостатъци. В частите за слушане и говорене се залага на използването  на по-специфична лексика отговаряща на сложността на нивото. Дискусиите и ролевите игри доразвиват уменията за възприемане на по-сложни текстове и общуване с по-богат речников запас.