B2 Upper-Intermediate (New Headway) - IV ниво английски език

Това е курс за хората, които искат да познават езика в неговите специфични особености както на граматическо, така и на лексикално ниво. В него се обобщават всички времена и специфични структури, но основно акцента е поставен върху сериозно навлизане в лексикалните особености на езика, чрез специфични в това отношение текстове и упражнения. Нивото, като сложност, покрива First Certificate in English (FCE), сертификат удостоверяващ владеене на езика като работен такъв. Чрез тестове на всеки три урока се проверява успеваемостта на курсиста. В края на нивото се полага финален тест, след успешното представяне на който се издава сертификат. Изберете дата и ни се обадете да Ви запишем за предстоящия курс.

Започващи курсове:

Ниво

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

В2

11.6.2020

/вт,чт/

12.6.2020

/вт,чт./ 

14.6.2020

/сб.,нд./ 

 

Цена - 400 лв. Обучението включва 100 учебни часа (1 у.час - 40 мин.). В цената са включени и учебните материали.

Получавате 10% отстъпка, ако се запишете и внесете цялата такса една седмица преди започването на курса!

Възможност за разсрочено плащане!

Системата развива четирите езикови умения - говорене, слушане, четене, писане. Темите застъпени в нивото са: лайфстайл, живеене в чужбина, туризъм, книги и филми, новини и конспиративни теории, младите хора по света, световно-известни търговски марки, бизнес, женитби, екстремни преживявания, телевизия, спомени от училище, история, любопитни факти от живота, възрасти. 

42Прави се обобщение на всички граматически времена в езика, с акцент в отделни уроци върху Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Perfect Simple, всичките варианти за изразяване на бъдещи действия, с акцент върху Future Continuous и Future Perfect. Работи се и върху страдателен залог на времената. Прави се пълен преговор на начините за съставяне на въпроси (преки и непреки), определители за количество, модални глаголи и техните заместители, изразяване на навици, изразяване на хипотези, членуване.
Тъй като акцента в нивото е разговорния английски, специално внимание се обръща на: ежедневни ситуации, изразяване на възклицание, демонстриране на интерес и изненада, начини за любезно общуване, телефонни разговори, бизнес изрази, пазаруване, защитаване на теза. В нивото се взимат голям брой идиоматични изрази и фразови глаголи, употребата на които в ежедневието демонстрира познаване на езика на едно по-сериозно ниво.