С1 Advanced (New Headway) - V ниво английски език

Този курс e за напреднали и целта е да се усъвършенства владеенето на езика на изключително високо ниво. По сложност то покрива Certificate of Advanced English (CAE), сертификат удостоверяващ перфектното владеене на езика с цел обучение в университети на англоезични страни. Чрез тестове на всеки три урока се проверява успеваемостта на курсиста. В края на нивото се полага финален тест, след успешно представяне на който се издава сертификат. Обадете ни се, за да Ви информираме за датите на започващите групи.

Цена в групово обучение - 420 лв. В цената са включени и учебните материали.

Цена на индивидуален час - 19 лв за 1 учебен час. Закупете пакет от минимум 12 часа (228 лв.), за да гарантирате присъствието си.

Желаем Ви успех!

40