Разговорен английски

Какво представлява курсът по Разговорен английски език?

Курсът има за цел да Ви помогне да навлезнете в езика така, че да се почувствате сигурни в знанията и уменията Ви за водене на разговор. Посещавайки часовете Вие придобивате увереността и спокойствието в комуникацията, тъй като целият курс се води само на английски от преподавател, който е native speaker (английският му е роден език) и за да бъде полезен курсът, ние препоръчваме да имате завършено поне ниво A2 или В1.

Какви теми се обсъждат?

Темите за разговор, които са застъпени в курса са подбрани така, че да обхванат всички граматически времена, конструкции, особености и изключения, които могат да се срещнат в комуникацията с англоговорящи. Обсъждат се специфики, които могат да Ви попречат или объркат в контакта с чужденци. Запознавате се с традиции и културни особености на британците и американците, с техните празници и обичаи.

Каква лексика е застъпена в курса?

Лексиката, която се използва в курса е свързана с всички онези ситуации, в които бихте попаднали в контакта си с чужденци - думи и изрази свързани с ежедневието, думи и изрази, изучавани в нивата по езика, като целта е да се извадят от пасивния Ви речник и да минат в активния, т.е. да започнете свободно да ги употребявате без да е нужно да се замисляте. А ако искате да научите нещо допълнително, от това което сме подготвили – само попитайте. Курсът е отворен и свободен за обсъждане на всички въпроси и проблеми на общуването, които Ви интересуват.

Започващи курсове:

Начало

/дата/

Вечерни курсове

 

18:00-20:50

Сутрешни курсове

 

09:30-12:30

Коментар

20.1.2020

понеделник, сряда, петък

-

-

Обучението включва 48 учебни часа (1 уч.час - 40 мин.)

Цена - 380 лв.