КУРСОВЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

Обикновено започваме да учим език заради бизнес, служебна кореспонденция, пътувания или работа в чужбина. Но често хората проявяват интерес към език, след като са посетили страната като туристи, пътуване до роднини или приятели. Посещавайки Испания като турист, означава само едно – вече знаете, че искате да се върнете там и не трябва да  изхвърляте закупените карти на Мадрид и Барселона. А за да усетите очарованието на тази страна планирайте следващото пътуване без туристическа агенция, разчитайте на въображението си и започвайте да учите сериозно езика.

Щом четете тези редове, най-вероятно вече знаете, защо сте избрали да учите испански език и ние можем да Ви помогнем в осъществяване на взетото решение.

guell 2659074b

За да успеете в комуникацията с испанците, без помощта на английския език, е необходимо да покриете поне първите две нива от Общата европейска езикова рамка – А1 и А2. С тези две нива се прави въвеждане в езика в най-важните и използвани в ежедневието граматически правила и норми. Преподават се личните местоимения, сегашното време на глагола, членуването, числителните имена. Правят се много упражнения върху спреженията на основните правилни и неправилни глаголи. Представят се двете основни минали времена на глаголите. Обясняват се сравнителните степени на прилагателните имена.

Ниво В1 от Общата европейска езикова рамка и ще Ви даде самочуствие и увереност в общуването. Преговаря се взетата от първата част граматика и се упражняват по-сложните времена, граматически постановки, изразяването в сложни изречения и използването на конструкции. Развиват се паралелно и четене, писане, слушане с разбиране и говорене.

Ниво В2 осигурява спокойствие и увереност в общуването. Преподават се най-трудните граматически структури, обогатява се речника. Разглежданите теми в курса ще Ви въведат в ситуации, които ще Ви подготвят спокойно да реагирате, когато попаднете в среда, в която се общува на испански език. Усъвършенстват се уменията, както за писмена кореспонденция, така и за устното общуване. Разглежданите теми, които са свързани с историята и културата, ще Ви помогнат да откриете красотата и уникалността на Испания.

 

Обадете ни се за да направим Вашия график за уроци!