КУРСОВЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

Изучаването на италианския език за много хора е не само необходимост, а и удоволствие. Мелодичността и звучността му го правят приятен за учене, а културата, темперамента, традициите, изкуството и кухнята на италианците ни карат да се връщаме отново и отново в тази красива страна.

Italy-Colosseum-

Ако сте решили да пътувате или да учите в Италия, работата Ви е свързана с комуникация на италиански или пък ще учите за удоволствие, защото Ви харесва езика, ние можем да помогнем в това начинание. Трябва да знаете, че не ходенето на курс е важно, а какво е Вашето отношение към  ученето на езика. Приятната обстановка, добрият контакт и комуникация с преподавателя ще Ви помогне да навлезнете спокойно и без притеснения в красотата на езика и културата на Италия. 

Обучението при нас се осъществява на базата на система, която е разработена от екип италиански специалисти и е насочена към бързото навлизане и овладяване на езика.  Темите са актуални, а лексиката е свързана с нашето ежедневие, работа, изкуство, култура и традиции. Отработват се много диалози и ситуации, които може да използвате в бъдещи разговори. Има упражнения, които мотивират и помагат за по-бързото проговаряне на езика.

Преподаването е структурирано в шест нива, които са съобразени с Общата европейска езикова рамка, а материала в учебника е съобразен с изпитите CELI(Perigia), CILS(Siena).

vatican-city-at-night

 

 Каква граматика се изучава в ниво А1?

 • Сегашно време;
 • Минало свършено време;
 • Бъдеще време;
 • Род и число;
 • Определителен член;
 • Прости и членувани форми;
 • Предлози.

Каква граматика се изучава в ниво А2?

 • Преговор и упражняване на изучената граматика от ниво А1;
 • Минало несвършено време;
 • Заповедно наклонение;
 • Условно наклонение;
 • Местоимения за непряко и пряко допълнение.

Каква граматика се изучава в ниво В1?

 • Преговор и упражняване на изучената граматика от ниво А2;
 • Минало историческо време;
 • Подчинително наклонение;
 • Степени за сравнение.

 

Каква граматика се изучава в ниво В2?

 • Преговор и упражняване на изучената граматика от ниво В1;
 • Превръщане на пряка в непряка реч;
 • Периодо ипотетико;
 • Страдателен залог.

 

Обадете ни се за да направим Вашия график за уроци!