КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

germany

Изпитвали ли сте усещане, че се загубвате в морето от информация? Търсите нещо конкретно, попадате на друго, а очите Ви са привлечени от трето и в крайна сметка не намирате това, което искате. Ние можем да отговорим на Вашите въпроси и да дадем предложения за Вашето търсене. 

Курсовете ни по немски език са предназначени за всички желаещи да овладеят езика в неговите четири компонента: четене с разбиране (Leseverstehen), писане (Schreiben), слушане с разбиране (Hörverstehen) и говорене (Sprechen). Целенасочената работа на учителите ни, подбраните системи и методи на преподаване помагат за ефективното усвояване на езика и приложението му в ежедневни и академични ситуации. В зависимост от владеенето на немски, обучението преминава на пет нива от начинаещи А1 до напреднали С1 и е напълно съобразено с принципите на Oбщата европейска езикова рамка.

Ако искате да учите немски език, не сте сигурни кое ниво сте и къде да запишете курс - обадете ни се, и ние ще помогнем да намерите добро решение. Системата по която работим е Berliner Platz и е подготвена за работа с възрастни и младежи над 15 години, които нямат предварителни познания и опит с езика. Tя е ориентирана към напълно начинаещи с плавен преход към по-горни нива и е подчинена изцяло на съвременната лексика, съдържа автентични текстове от ежедневието и интерактивни упражнения с аудио-визуални помощни средства.

Започващи курсове:

Ниво

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

А1 30.10.19 /пн,ср,пт/ 1.11.19 /пн,ср,пт/ 2.11.19
А2

30.10.19 /пн,ср,пт/

1.11.19 /пн,ср,пт/ 2.11.19
В1 29.10.19 /вт,чт/ -

 27.10.19

В2 29.10.19 /вт,чт/ -

 27.10.19

С1 индив. обучение индив. обучение индив. обучение

   

  Ниво А1 включва:

       Граматика

 •         азбука;
 •         числителни бройни;
 •         определителен и неопределителен член;
 •         отрицателни форми;
 •         лични, притежателни и показателни местоимения;
 •         словоред и структура на изречението;
 •         глаголи с промяна на коренната гласна;
 •         глаголи с делими представки;
 •         модални гаголи;
 •         повелително наклонение;
 •         степени за сравнение на прилагателните имена;
 •         Genitiv (родителен падеж)
 •         предлози с Dativ и Akkusativ

             Лексика

NE1

 •         имена, произход, професии;
 •        запознаване;
 •         предмети от бита;
 •         хранителни продукти;
 •         пазаруване;
 •        посещение на обществени заведения;
 •         пътувания, провинции;
 •         немски диалекти

 Ниво А2 включва:

      Граматика

 •         безлични глаголи;
 •         относителни изречения;
 •         склонение на прилагателни имена пред съществителни;
 •         възвратни глаголи с Akkusativ;
 •         Konjunktiv;
 •         предлози с Винителен и Дателен падеж;
 •         възвратни местоимения с Dativ;
 •         реципрочно местоимение;
 •         подчинено изречение за причина;
 •         подчинено изречение за условие;
 •         числителни редни;
 •         косвен въпрос

      Лексика

 •         описания на хора със съответни прилагателни;
 •         политическа система на Германия;
 •         образователна система на Германия;
 •         теми от печата;
 •         професии;
 •         климат и метеорологично време;
 •         пътувания и работа в чужбина;
 •         книги и литература;
 •         рими и игра с думи