КУРСОВЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Франция обикновено свързваме с Париж, Айфеловата кула и модата. Посетилите вече страната биха добавили красивата архитектура, вкусната храна, хубавите плажове и качественото вино. Но духа, традициите и културата на тази страна не бихте могли да усетите, ако не направите контакт с хората. Във всяка една страна биха Ви приели добре, ако говорите поне малко езика им.

Ако Ви предстои пътуване, бизнес отношения, обучение или дори екскурзия до тази красива страна, добре е да не разчитате само на английския си и да започнете уроците по френски език. При нас не само ще получите качествено обучение, но ще усетите колко е важна приятната обстановка и добрата комуникация с преподавателя.

 

Обадете ни се за да направим Вашия график за уроци!

 

 Ниво А1 и А2 по Общата европейската езикова рамка ще ви осигурят познаване на езика до толкова, че да се чувствате спокойни в един обикновен разговор в магазина, на автобусната спирка или парка. Включва следната граматика:

43

 • определителен и неопределителен член за мъжки, женски и среден род;
 • лични местоимения;
 • самостоятелни лични местоимения;
 • лични местоимения пряко и непряко допълнение;
 • наречийни местоимения, относителни местоимения
 • сегашно време на изявително наклонение;
 • спрежение на глаголите от 1, 2, 3 група
 • сегашно продължително време,  неотдавна минало време;
 • непосредствено бъдеще време
 • близко бъдеще време и бъдеще просто време
 • минало сложно време;
 • минало причастие и съгласуване на миналото причастие
 • минало несвършено време
 • Превръщане на пряка в непряка реч (сегашно време)
 • възвратни глаголи
 • заповедна форма
 • показателни и притежателни прилагателни имена, формиране на наречия
 • сравнителна и превъзходна степен на прилагателни (количествени и качествени) и наречия

В ниво В1 се прави преговор, упражняване и разширяване на изучената в граматика и се въвеждат нови понятия, времена на глаголи и правила:

 • лични местоимения – пряко и непряко допълнение;louvre
 • притежателни местоимения;
 • сложни относителни местоимения;
 • неопределително прилагателно и неопределително местоимение;
 • сравнителна и превъзходна степен;
 • условно наклонение;
 • подчинително наклонение;
 • сложно минало време;
 • минало несвършено време;
 • минало предварително време;
 • минало просто време и отдавна минало време;
 • бъдеще предварително време;
 • превръщане на пряка в непряка реч;
 • деепричастие, сегашно причастие;
 • страдателен залог, логически връзки, причина, следствие.