Английски език за деца

Ученето на езика в детска възраст е изключително полезно начинание. Уроците са свързани не само с преподаване на нов материал, заедно с това преговаряме и упражняваме вече наученото, правим много писмени и устни упражнения. Граматиката и лексиката стават бързо и лесно усвоими и децата свикват с употребата. Ежеседмичните занимания с английски език дават възможността прилагането му на говоримо и писмено ниво да става естествено и без притеснение (което не се наблюдава при възрасните), а учениците се чувстват уверени, спокойни и с дълготрайни знания. 

Преподаването ни е насочено еднкво и към четирите компонента за овладяване на чужд език - говорене, четене, писане и слушане с разбиране. Във възрастта до 6-7 години езикът се изучава на говоримо ниво. В следващият етап - училищната възраст, децата усвояват азбуката и започва ограмотяването, научават се да четат и пишат.

Полагайки добра, солидна основа на езика, децата натрупват знанията и умения, които по-късно прилагат с лекота. Всички тези задачи ние изпълняваме с много труд и отдаденост, за нас е важно идването на урок да бъде с усмивка и желание.

Детските нива са: 

- начинаещи Starters (разгледайте започващите курсове Starters  тук);

- средно ниво Movers (разгледайте започващите курсове Movers  тук);

- напреднали Flyers (разгледайте започващите курсовe Flyers  тук)

Обучението е целогодишно или в интензивен курс. Покриването на нивата означава и отлична подготовка на децата за явяване на изпит за сертификат на University of Cambridge. За деца под 7 годишна възраст има подготвителен курс за Starters. 

Разгледайте статиите за  Starters - I нивоMovers - II ниво и  Flyers - III (кликнете върху червените надписи, за да посетите директно статиите).

 lory

Какво представляват нивата Starters, Movers и Flyers?

Това са нива, съобразени с рамката на изпитите за сертификати на University of Cambridge. Нивата Starters и Movers съответстват на ниво А1 (Breakthrough). Най-високото ниво е Flyers, то се явява езиков еквивалент на KET (Key English test) и съответства на ниво А2 (Waystage) от Общата европейска езикова рамка.

Какво покриват нивата Starters, Movers и Flyers?

И в трите нива се работи по всичките четири основни езикови умения - слушане (listening), четене (reading), писане (writing), говорене (speaking). Целта е да се овладее на по-високо ниво езика.Именно тези четири умения се тестват в изпитите на University of Cambridge.

Занимания през ваканциите

За удобство на родителите, нашият екип от педагози са подготвили занимания по език в комбинация с разнообразни дейности за децата през ваканционните дни. В таксите са включени и материали за работа.

Летни занимания

Заниманията през лятото са целодневни, свързани с изучаване на езика, поставяне на театрална пиеса на английски език и провеждане на арт-студио. Работят се различни проекти, с различни материали и техники за рисуване. А четенето на литература е неизменна част от ежедневието.