8 съвета в изучаване на нов език

Най-голямата пречка в изучаването на чужд език се явява съзнанието и по-конкретно мотивацията.

Може да вярвате на способността си да научавате нови езици, но в повечето случаи нещата се свеждат до практиката и природен талант.

Според някои психолози в нагласата към даден чужд език голяма роля оказва вярата, а тя до голяма степен определя и отношението към изучаване на нов език, а впоследствие всеки успех.

 

По ирония на съдбата, това не е способност, която се отдава на всеки. За онези, които лесно контактуват с хората това е предимство в отпускането и в разговори с чужди хора, но най-осезаемо сред водещите предпоставки се отрежда вярата, че може да постигнете целите си чрез конкретна, целенасочена и упорита работа, която да даде сили за преследване на мечтите ви. Това е поредното доказателство, че начинът на мислене и възприемане на заобикалящата среда също оказва влияние в мотивацията за всеки.

Някои хора, които владеят повече от един чужд език, споделят, че опознаването на самия себе си също помага до известна степен. Ако сами можете да определите, какъв тип учащ сте може би ще е по-лесно в самото начало при избора и на език.

Изучаването на нов език ще изисква от вас да запомните лексика и граматика.

Първото нещо, което се препоръчва е да се определи дали човек е визуален, слухов или кинестетична обучаем.

За целта може да вземете две чужди думи, които искате да научите. Прочетете ги няколко пъти. След известно време опитайте да си спомните деня, когато ги научихте. Може да се окаже, че сте добър във визуализирането на нещата и в резултат научаването им.

Опитайте с две нови думи и като помолите някой друг да ви ги прочете, без самите вие да ги виждате. Така, ако се окаже, че сте ги научили от звука, който чувате, то значи сте от слухово възприемащите информацията.

Третият метод е като пишете думите и изразите, а едновременно с това ги повтаряте на глас. Така картината сама ще се визуализира в мозъка ви.

Този емпиричен метод е доста груб понякога, но работи добре за много решили да научават повече от един чужд език.

Съществуват и други по-сложни и точни тестове за определяне на конкретния стил на учене, а в езиковите школи дори се набляга на някои от тях.