Това, което мотивира към изучаване на чужди езици

Според направени статистики става видно, че английските тийнейджъри са най-лошите в Европа по изучаване на втори език. Предвид, колко широко разпространен е даден чужд език специалистите по преподаване дават някои насоки. В списъка с необходими качества на първо място те поставят мотивацията.

 

Защо да учите език – съществува една поговорка, че даден език, а тя гласи, че такъв може да се научи лесно с обкръжение от говорещи на него.

Според неотдавнашно проучване, става видно, че английските тийнейджъри се нареждат сред най-ниските в езиковите програми, измежду 14 различни европейски страни.

Съществуват множество въпроси за това дали английският е преобладаващ език за глобална комуникация, английските студенти са по-малко принудени да изучават чужди езици.

С глобалната идея, английски да бъде изучаван като втори език, индустрията процъфтява. Тук се появява въпросът, какво мотивира местните англоговорещи да учат чужди езици?

Лингвистите се учили на самата мотивация по изучаване на чужди езици в продължение на десетилетия. Ние можем да категоризираме като цяло мотивация на два типа: интегративни и инструментални. Ето един бърз поглед на това, което тези термини означават в действителност.

Интерактивна мотивация - всъщност, междукултурната романтика е често срещана форма на интегративен мотивация. Учащите, които учат език с цел по-добро разбиране на културата, езика и обществото са интерактивни и мотивирани.

В този случай, езикът в дадена програма е инструмент за изграждане на взаимоотношения и пълноценното общуване. Лингвистични изследвания показват, че интегративни мотивация показва по-бързи и по-ефективни резултати за езиково обучение в сравнение с други видове.

Инструментална мотивация – при нея учащите, залагащи на езикова компетентност не си поставят само цел, а по-скоро постигат отделна професионална или лична реализация.