Как да запомня лексика в изучаване на чужд език

За да навлезем в дадена чужда материя са нужни добри познания в конкретен език. За скоростно изучаване на чуждия език може да помогне употребата на речник и от около 120 основни думи.

Едно от масовите неща, които затрудняват повечето хора по отношение изучаване и комуникация на английски език, френски език, немски език и всеки друг е лексиката.

 

Когато се опитвате да научите чужд език, повечето хора имат едно и също оплакване: "Не съм добър в запаметяването". Да научим  нови думи може да е обезсърчително, особено при заети възрастни, чието съзнание вече е свързано с други отговорности.

Специалистите в езиковите школи дават някои насоки за по-голям комфорт в изучаването, на който и да е нов език.

Лингвистите твърдят, че за да "минем" на език, като повикване на такси или молба за телефонен номер, лесно може да използваме речник от около 120 основни думи. Това дава една стабилна основа за начинаещите и спомага за поставяне на реалистични цели.

Дългите лексикални учебни листове или четене от речник може да допринесе за по-подробно получаване на информация в рамките на няколко цикъла.

Ако отделяме поне 15 минути самоподготовка на ден, определен като седмичен график, в които да научаваме поне 20-25 думи и фрази от речник. Това е не само ще ни обогати езиковата култура, но и ще допринесе само за шест седмици да разполагаме с цял набор от комплект за оцеляване.

Всяка една дума прилагана в ежедневни ситуации може трайно да остане в съзнанието ни.

Умът естествено клъстеризира в свързани думи, така че ученето, може да върне времето в един урок и част от тялото да заработи в хармония с естествената система на мозъка класифицирайки нужната и научена информацията.

Като добра алтернатива в изучаване чуждата лексика специалистите съветват и да се комбинират всички възможни техники – слушане, четене, писане, асоцииране. Само по този начин може да се постигне пълен прогрес в бързото усвояване и аналитично разбиране на новата информация, както и трайното и запаметяване.