Фонетичната азбука може да се научи за часове

Ако вече сте усвоили техниката по асоцииране и визуализиране на думи и изрази в чуждия език, то следващото ниво в научаване на един нов език е фонетичната азбука. Чрез използване на въображение за справяне с трудностите в лексиката може да потърсите иновативни начини за запаметяване на детайли. Този подход може да помогне в голяма степен за всяка ежедневна ситуация от обиколка по магазини в чужда страна и разглеждане на туристически обекти до обичайното ровене в интернет. Дори само един интересен пост в даден форум може да е предпоставка за научаване на нови думи и изрази на английски или друг език.

 

По този начин онова, което на вас се струва любопитно, може да е повод за доразвиване на фонетичната азбука. Пък и кой знае, може така пред вас да се открие и ново поле за научаване на изцяло нов чужд език.

Някои специалисти са на мнение, че само за една седмица достатъчно мотивираният човек може да развие богат набор от умения в четенето. Само 5 часа дневно са достатъчни за постигане на първо ниво в един нов чужд език и то само за 8 поредни седмици.

За да можете да четете, основното нещо, което ви липсва са тоновете, които несъмнено са изключително важна част от този език, който не може да бъде пренебрегнат. Вече дори не е необходимо да се постига визуализация на латински, за да се получи онази цялост, която да постави основите във фонетиката на латинските езици.

Само, чрез основа на препоръки от други учащи, изоставяйки романизация това може да се превърне в голям приоритет за учащия.

Интересни в изучаване на език са и възможностите за изучаването му говоримо. Много хора дори наблягат на този аспект, смятайки, че фонетиката дори е по-важният аспект за работата им.

Фонетиката, както и всеки друг аспект от изучаването на един нов чужд език има своята роля за цялостното изграждане и надграждане "твърдия" език. Това води и до успех, талант и много ползи в практиката.