Тайните около изучаване на езици

Изучаването на чужди езици винаги е поставяло на преден план поредица от въпроси, съмнения и техники. За някои от тях научаваме от известни и не до там полиглоти. Ето и една част от това, което дават те. Разберете как вашите мозъчни произведения работят

Много от полиглотите споделят, че за да има видими положителни резултати около усъвършенстването на даден език, трябва да отделяме ежедневно време за него.

 

Типичният дневен режим включва писане, четене, слушане и разговори. Екзотичните езици, за които се смятат арабски, китайски латински, последвани от четене и писане по две страници на граматика преди съставянето на латиница, прави граматичните упражнения на  по лесни. Това обяснява и защо някои полиглоти така лесно преминават от един към друг език, опитвайки от малко и преразглеждайки на разговорен. Тренировката на мозъка в изучаването на всеки един чужд език и пренастройването към различните такива е свързана със съчетаване на писане, четене, слушане.

В търсене на най-необикновените изучавани чужди езици в света се появява способността, която до голяма степен е умение на някои хора, а именно да подават ухо към езика.

Уникални са резултатите на някои полиглоти от миналото, какъвто е италиански кардинал от 19-ти век Йосиф Мезофанти, за който се смята, че е говорил 72 езика.

Легендата разказва, че Мезофанти е научил украински само за две нощи. Това му помогнало да чуе изповедите на затворници обречени на смърт и да разгадае думите им, преди да бъдат изпратени на бесилото.

Предизвикателство за хората днес е как хората да разберат и да научат  английски и всеки един чужд език най-добре.

Много вероятно е да прекарате години изучавайки испански или всеки един чужд език, чрез граматични упражнения само, за да откриете някои различия или да подобрите усвояването му.

Дори в припомняне на език, който е учен преди години, специалистите дават някои насоки, които се допълват с изучаването на изцяло нов език. Сред тях са съвети за постоянство и упорит работа, както и няколко месеца в преговарянето му, до пълното обхващане на материята от знания. Подходящ метод за това е и чрез слушане на уроци, музика и всякаква друга форма на усвояване.

Идеална възможност предоставят и езиковите школи за чужди езици, както и онлайн курсовете по английски език, френски език, немски език и т.н..