Какво значат различните нива и форми в чуждия език

Един от често задаваните въпроси пред, които всеки млад човек днес се изправя, излизайки на пазара за труда е каква форма на обучение по чужд език да избере.

Това е въпрос, на които и много родители и хора в по-напреднала възраст търсят отговори. За по-добра ориентация избрахме да се насочим към това, което предлага всяко ниво и форма на изучаване на чужд език. Ето и тях:

Първо ниво винаги включва основни правила и понятия. Изучаване на текстове за разбиране и слушане. Форма най-често е свързана в първо лице единствено число, както и със сродните на него (той, тя, то, ние, вие те). Четенето включва лесни и познати имена, прости изречения, необходими на всеки дори попадайки в обикновена ситуация на улицата.

 

В разговорната форма е представена по лесен и разбираем начин, така, че събеседникът лесно да може да разбере мисълта на отсрещната страна. С нея елементарно се изразяват нещата, от които имаме нужда. Писането в началното ниво от изучаването на чужд език отново е свързано с лесни и кратки изречения, както и улеснение при попълване на документи.

Второ ниво в изучаване на английски език или друг чужд език включва по-задълбочен анализ на простите изречения и думи от първо ниво. Тук вече се включват и различни глаголни форми, времена и спрежения. В това ниво информацията от заобикалящия свят може да е по-пълноценна и полезна, защото е включен и по-голям обем от различни ежедневни ситуации, които могат да се случат, както във формална, така и в неформална обстановка.

Следващото ниво, като например B2 в английския език е предвидено за първи стъпки в „дълбоките води“. Тук може да се слуша от по дълга лекция или слово, както и да се аргументира сложна реч. Последното в случаи, че темата е сравнително позната. От това ниво се получават значително по-богати познания, дори източници като филми, новинарски емисии, музика на дадения език. С това ниво се постига четимост на доклади, научна литература, статии, дори съвременен художествен текст в стил проза. Разговорната реч тук вече позволява и защитаване на тези, аргументиране на мнението и т.н.

Още по-високо ниво каквото е C1 дава голям набор и предимства на изучаващият. Тук може да се задълбава в речта, да бъдат структурирани логически и ясни връзки. В него изучаващите могат да разбират слово само гледайки филми или слушайки музика.

Най-високата форма е ниво C2. При нея без никакво затруднение може да се говори на чуждия език, пряко да се общува, както и да се съобразят особеностите в произношението. В него, освен свободната реч, учащият стига до развитие, че сам да създава и резюмира, както и да анализира професионални текстове и художествени творби.