Английският език наши дни

Въпросът пред, който всеки в днешно време се изправя е „кога да започне да изучаваш чужд език“. Истината е, че за такава промяна няма възраст. Съвременният живот налага необходимостта от познания на английски език не единствено заради самият прогрес, а защото всичко заобикалящо ни свързва с този език.

 

Всяка майка знае, че майчиният език започва от утробата й, така по не по-различен начин стоят нещата и с всеки друг език. Колкото по-рано и из основи започне процесът по изучаване на даден език, толкова по-реални са шансовете за неговото усвояване.

Специалистите са на мнение, че ученето на чужди езици в ранна детска възраст помага на хлапетата да израстват и да се развиват многостранно. Така например дете започнало да учи чужд език на 3 или 4 годинки, има много по-големи и реални шансове да се развива във всеки един аспект от човешките дейности. С навлизане в периода между 5 и 6 годинки децата изучващи английски език  могат да получат известни колебания. Ако например детето наравно с учението на чужд език започва да изучава и родния, то може да получи известни колебания и дори леко забавяне в процеса около развитието си.

В случай, че паралелно децата изучават майчиния и чуждия език тези разлики могат да се стопят с времето.

Като начало за всеки родител от значение е ранното възприемане и правилния подход във формиране на ранно чуждоезиково обучение. Залагайки на тази стратегия всеки сам може да предостави изобилието от алтернативи за своето дете, а по сходен начин и сам да се възползва от това, което предоставя чуждия език.

Стъпките в намиране на правилно решение са само няколко и те са:

  • Откриване на добра езикова школа, която да предостави алтернативен начин за изучаване на чужди езици.
  • Преподаване на чужд език, чрез частни уроци.
  • Овладяване на чуждия език в реална среда – сред англоговорещи или говорещи дадения език.

Всеки един от споменатите начини е приложим в наши дни и има своите предимства и недостатъци.