6 любопитни факти за английския език

Английският език се е утвърдил в годините и днес заема лидерско място. Неслучайно, много пъти е наричан международен или световен език. За това твърдение свидетелстват численост на населени практикуващо английски език, както и многочисленост на страните, а които той е и роден език.

Английският език се използва масово и в страни от целия свят, за които той не е официален език. Не са и малко факторите, които го правят така популярен:

 

1.         Английският има лека и приятна за усвояване граматика, гъвкава лексика и сходство с много други европейски езици.

2.         Прочутостта на този език се дължи и на редица географски и икономически фактори. По времето на двете Световни войни, държавите победителки, взели надмощие над Европа са англоговорящи държави. За разпространението на този език роля има и разпадането на Източния блок. Влияние оказва, както икономическо, така и политическо влияние на страните - САЩ и Великобритания. С това английският език става официален и за народите на Канада, Австралия, Ирландия, Нова Зеландия и Ирландия и много други.

3.         Английският език се формира под влияние на немски и френски и немски, а водеща роля изиграва и латинският език. Днес почти не съществуват хора, които да нямат и общи представа за английския език.

4.         Днес не са малко и хората, които зависят от английският език, по отношение на професионално израстване и личностни характеристики.

5.         Всичко това е само поредното доказателство за появата на толкова много езикови школи. Частните уроци, самостоятелни или общи групи са разделени на нива, съобразно степента от познания и владеене на международния език.

6.         Наред със студенти и ученици, да учат английски език могат и работещите хора. Любопитство събужда и факта, че дори хора в пенсионна възраст склонни да направят такава крачка в живота, а всяка промяна започва с владеенето на английския език.