4 неща, които не знаем за английския език

Наред с изучаването на английски език, преподавателите от съвременните езикови школи днес предлагат и интересна информация за своите ученици. Какво не знаем за този така популярен и широко разпространен чужд език и с какво може да е от полза. Научете сега:

 

1.         Английският език има голямо бъдеще и велика история. Той приел много от нещата, около своето изграждане и оформяне от чужди езици. Не са малко и онези, които твърдят, че английският език е сбор от лексика, на различни народи, говорен от много хора по цял свят още в миналото и многообразието му се дължи и на това. В него могат да се доловят нотки на шотландски; привкус, заимстван от френския, холандски и немски.

2.         Английският език е създаден на основата на няколко и различни англосаксонски говора. Така в годините той се моделира от близки до него езици, за да постигне формата, в която днес света го познава.

3.         Дори сравнен с най-ползваните езици в Европа, английският се е доказал като официален език на територията на целия стар континент. Така още в миналото, през XVI век, благодарение на  колонизация се прехвърля в Австралия, Африка, Индия и чак до Северна Америка. За този период се смята, че се е формирал и съвременния език, известен ни днес.

4.         В наши дни английския се мени не за часове, а със скорост, която бързо го изтласква като най-говоримия език по целия свят. На територията на Обединеното кралство, слабо изявени остават някои от промените. Така например орязаната форма, каквато присъства основно в американски вариант се превръща и в негова запазена марка. Използват се много абревиатури и съкращения. Последните се правят, за да го улеснят за учащите и използващите го. Това обаче обяснява и загубата на някои характерни особености, каквито са граматически род и т.н.. Езика постоянно еволюира.

Всяка една промяна през годините в структурата на английския език го превръща в специфичен, лесен за употреба и практикуван на длъж и на шир по Земята.